СИ Розета КЛП

Последнее обновление:
Культура:
Подсолнечник
Семейство:
Clearfield®Plus-гибрид
Срок вегетации:
среднеранний (108-112 дней)