You are here

Розанная листовертка

Розанная листовертка
Archips rosana L.

Вредители